FRÅN PROJEKTPLAN TILL GENOMFÖRANDE

ATT GÖRA PLANER SKILJER SIG FRÅN ATT GÖRA ARBETET

Att göra en plan är en sak, men att utveckla den till en implementeringsfil är en helt annan! Dessa faser flyter smidigt in i varandra: som kund och entreprenör arbetade du mot en plan och ni båda vet det så väl att nästa steg tas snabbt.

Interna partners

Vi tittar på vad vi behöver interna och externa partners för att genomföra projektet. Som byggfirma har vi snickare och hantverkare i hus. Vi har också en egen snickeriverkstad där vi gör alla anpassningar av ramar, fönster, dörrar, ytter- och interiörpaneler själva, exakt till storlek och exakt i linje med befintlig detaljering. Inom vår organisation tittar vi på vilken professionell som är tillgänglig som kan förverkliga arbetet och vem vi förväntar oss att ha ett klick med klienten. Vi bildar ett implementeringsteam av våra egna medarbetare för denna professionellt anställda.

Externa samarbetspartners

Externt involverar vi kakel, murbruk, målare, parkett och installatörer för el, vatten, avlopp, värme och ventilation. För varje projekt tittar vi på vilka partners som passar projektet. Att passera är då tekniskt eftersom du måste vara tekniskt kunna förverkliga arbetet. Vi överväger också planering eftersom vi gör goda avtal om ledtider framför processen.

Även om vi är kontaktpunkten för våra kunder, tittar vi också på de partners vi engagerar för att se om de passar kunden. Konsultation behövs i större eller mindre grad, och när vi förstår varandra blir det mycket trevligare: Ni går igenom en process tillsammans och att partnerna känner varandra.

Vi drar från en grupp partners som vi har långsiktiga partnerskap med. Vi arbetar med 3–4 partners per disciplin och mängden partners beror på hur mycket arbete det normalt finns för oss inom det området. Varje år uppstår några nya samarbeten.

Beställa vad som är nödvändigt

Efter att ha samlat teamet av interna och externa parter kommer alla att beställa det material som behövs och reservera de anställda. Våra projektledare i Göteborg samlar in input för planeringen och upprättar ett arbetsschema som varje partner åtar sig. I ett förberedelsemöte på byggplatsen med alla berörda parter satte vi efterbehandlingen. Detta händer innan byggandet börjar diskutera i fred alla de saker som är viktiga.

Byggkonsultation

Under genomförandet av projektet konsulterar den professionella regelbundet med klienten och partners. Detta är för att diskutera de frågor som fortfarande kommer att komma fram. Dessutom kontrollerar han om varje partner följer de avtal som ingåtts.

Och då!

Resultatet är en process där varje deltagare tar ansvar och tillsammans säkerställer vi en trevlig process mot slutresultatet. Detta slutresultat är en vacker renovering som ger kunden ny glädje!