HITTA RÄTT BYGGFIRMA

Det handlar om att leta efter den partner som förstår din typ av jobb, kan förstå frågan och har lång erfarenhet av den typen av arbete. Varför? Om du hittar den entreprenören kommer du att uppleva så få överraskningar som möjligt i processen.

HUR HITTAR DU DEN ENTREPRENÖREN?

Rekommendationer är den bästa reklamen genom alla tider och enligt min mening. Varför? Andra människor har fått erfarenhet av dessa företag eller hantverkare och du kan använda deras erfarenhet. Vid fester handlar det ofta om entreprenörer som inte följer avtalen. Det gör det rätt: berättelser om misstag och dåliga saker. Men det finns också bra historier. Familj, vänner, grannar: dessa människor kan säkert dela erfarenheter med entreprenörer. Det goda och det dåliga, en bra utgångspunkt för dig att starta din egen valprocess.

VILKA SÄTT FINNS DET ATT DELA ERFARENHETER PÅ?

– Den äldsta strategin att dela sina recensioner på är genom munnen. Under de senaste åren har detta fått en modern tolkning: sociala medier. Många entreprenörer finns på internet och det ger dig redan en inblick i deras företag. Kunderna till dessa entreprenörer, som är experter av erfarenhet, delar också sina erfarenheter.
– Dessutom finns det olika initiativ för att testa kundtillfredsställelse. Började med kvalitetssäkring för cirka 20 år sedan, ISO-standarder och liknande, men blir alltmer ett tillägg till ”mun till mun”.
– Entreprenörer låter sina kunder säga på sin egen webbplats och med ’kunder berätta’ har en plattform byggts där kunder inom olika områden kan hitta referenser för avsedda partners. Vår byggfirma i Göteborg låter också kunderna tala ut på webbplatsen.

Med ovanstående åtgärder kan du göra ett urval från det stora urvalet av partners som du vill prata med. Forma din egen åsikt. Efter en jämförelse som denna är det viktigt att du letar efter en byggpartner som också passar dig. Renovering är en process och signering är början på en projektrelation som bara stannar när den är klar. Personlig kontakt är därför en viktig punkt i detta. Låt entreprenören berätta om referensprojekt i dessa typer av samtal och fråga om du kan ringa eller till och med besöka en kund.

I slutändan gör du valet efter denna process. Var noga med att vara beredd så mycket som möjligt för den verkliga byggprocessen!

SLUTLIGEN NÅGRA TIPS

– Prata med grannar, familj eller vänner: erfarenhet med entreprenörer!
– Sök efter plattformar för kundnöjdhet: människor delar sina erfarenheter
– Be om referenser från din avsedda entreprenör (er)