Så här minskar du felkostnaderna som byggföretag: fem tips

Byggbranschen är komplicerad. Projekt tar ibland år, många processer är sammanflätade och många olika parter är inblandade. Ett litet misstag kan orsaka stora problem. Och det kostar i sin tur pengar. De årliga felkostnaderna i den nederländska byggsektorn löper på miljarder. Forskning visar att 2 av 5 byggföretag uppskattar deras fallkostnader till 6% eller högre. Vill du minska dina felkostnader som byggföretag? Vi ger dig fem tips.

Vad är felkostnader i byggandet?

Det är faktiskt redan i namnet. Felkostnader är kostnader som uppstår på grund av fel i bygget. Till exempel om ett projekt levereras sent eller om det inte uppfyller kundens krav. Det kostar ett företag extra pengar att lösa detta, till exempel genom extra arbetskraftskostnader, kompensation eller inköp av ytterligare material. Det här är felkostnader.

Förbered dig väl

Varje byggprojekt har en startfas där designen görs och de olika parterna förbereder projektet. I den här fasen tillbringar du mer tid på kundens önskemål. Utarbeta också ett realistiskt schema och identifiera eventuella risker.

Omfattande förberedelser minskar risken för överraskningar under genomförandefasen. Du har planerat realistiskt, så chansen för överskridande är mindre. Och eftersom du är uppmärksam på kundens krav förhindrar du alla oväntade förändringar i designen under implementeringen. På så sätt övervinner du förseningar, kvalitetsproblem och eventuella anspråk.

Arbeta med stabila partners

Inom byggsektorn arbetar du som byggföretag tillsammans med många parter på ett slutprojekt. Bra samarbete är därför naturligtvis viktigt. Att sammarbeta med samma partners på sina olika projekt kan vara smart. Detta säkerställer mer ömsesidigt engagemang och förhindrar missförstånd, för trots allt känner ni varandra bättre. Försök också att interagera med alla parter omedelbart från början av ett projekt, så långt det är möjligt. På det sättet är alla på samma sida från början.

Tänk ur kundens perspektiv

Som byggföretag vill du naturligtvis leverera ett projekt till kundens fulla tillfredsställelse. Under tiden går många felkostnader hand i hand med misslyckandet eller felaktigt utförande av ett uppdrag. Så det handlar inte om att arbeta ’bättre’ eller ’snabbare’ utan om att arbeta ur kundens synvinkel. Vad tilldelar han eller hon för värde? Tänk därför alltid kundorienterat och strukturer processerna efter vad kunden anser vara viktigast. På så sätt undviker du många felkostnader.

Investera i din personal

Så länge din personal saknar rätt erfarenhet, kompetens och kunskap ökar naturligtvis risken för fel. Investera i dina anställda så att de är väl informerade om den senaste utvecklingen. Detta kan kosta några extra öre i början, men välutbildad personal kommer att betala för sig själva. Speciellt om du förhindrar felkostnader med detta.

Detta visar också att din personal är värdefull för företaget, vilket säkerställer att människor är motiverade att stanna hos dig. I byggandet är bra personal inte för att ta. Om ditt folk ges möjlighet att utöka sina kunskaper och färdigheter är det mer troligt att de inte byter till konkurrenter.

Använd innovation och digitalisering

I många processer måste olika uppgifter utföras manuellt. Företag arbetar också regelbundet på papper eller med kalkylblad i Excel. Detta är mycket benäget för fel. Processinnovation och digitalisering hjälper till att förhindra fel och sänka kostnaderna. Genom att använda smart programvara minskar du dina felmarginaler och du har mer insikt i de olika arbetsflödena.